1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ โฟล์ขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดหรือบันทึกไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของท่านเมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน โดยคุกกี้ ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการ และข้อมูลจะถูกเรียกใช้งานโดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้เท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่มอบประสบการณ์การใช้งาน ที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ คุกกี้ยังทําหน้าที่จดจําบันทึกการตั้งค่าและจดจําข้อมูลที่สําคัญที่จะทําให้การใช้ งานเว็บไซต์สะดวกยิ่งขึ้น ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทําให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้

  • คุกกี้ที่จําเป็น (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความจําเป็นต่อการทํางานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ สามารถทํางานได้เป็นปกติ และทําให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดจําและนับจํานวนผู้เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ให้มี คุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานvองเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ และวัดประสิทธิผลของโฆษณา

ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกการให้บริการแก่ท่าน บริษัทฯ ได้มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการvองบุคคลที่สาม idu Google Analytics, Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Chat

4. วิธีปิดการทํางานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทยกเว้นคุกกี้ที่จําเป็น (Strictly Necessary Cookies) การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ ทั้งนี้การปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

  • Internet Explorer หรือ Microsoft Edge
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และขอให้ท่านติดตามประกาศทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบถึง วิธีการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ