นักลงทุนสัมพันธ์

SET: SVT
4.26 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2565 16:38
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.08 (1.91%)
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.18 - 4.38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,609,484
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
49,960,146

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูทั้งหมด

*ข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์รวม
1,485.12
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,151.50
ล้านบาท
รายได้รวม*
1,963.32
ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ*
66.69
ล้านบาท
อัตรากำไรขั้นต้น
32.91
ร้อยละ
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
3.4
ร้อยละ
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(ล้านบาท)
รายได้รวม*
(ล้านบาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ*
(ล้านบาท)
อัตรากำไรขั้นต้น
(ร้อยละ)
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ
(ร้อยละ)

ห้องข่าว

ดูทั้งหมด
SVT 1ST TRADING DAY พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
SVT โค้งสุดท้าย เตรียมเทรดกระดาน SET 5 ต.ค. นี้ หวังนำเงินขยายธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่อง Vending Machine
SVT กระแสตอบรับดีเยี่ยม เตรียมเทรด SET 5 ต.ค. นี้

สอบถามข้อมูล

นางสาวสุภา ปิยะกรทวีรุ่ง
เลขานุการบริษัท และผู้ติดต่อประสานงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้
สมัครรับข่าวสาร
อีเมลรับข่าวสาร