นางสาวสุภา ปิยะกรทวีรุ่ง

เลขานุการบริษัท และผู้ติดต่อประสานงาน

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 414/25 ซอยพัฒนาการ1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สอบถามข้อมูลนักลงทุน