ธุรกิจวางตู้บริการในพื้นที่
ให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ออฟฟิศสำนักงาน, อพาร์ทเม้นท์, คอนโดมีเนียม, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถานีบริการเชื้อเพลิง, โรงแรม, โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค

สนใจวางบริการ​

แนะนำพื้นที่ เพื่อติดตั้ง สิ่งที่จะได้รับ

ติดตั้งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
มีเจ้าหน้าที่บริการเติมสินค้า
ดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
ให้คำปรึกษาพัฒนาระบบและนวัตกรรมใหม่
เพื่อการชำระเงิน
มีตู้บริการหลากหลายประเภท
ครบวงจรธุรกิจ
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตู้ *ตามเงื่อนไขของบริษัท

ธุรกิจวางตู้บริการในพื้นที่

ตู้จำหน่ายสินค้าประเภท
เครื่องดื่ม (Can & Bottle)

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติประเภทเครื่องดื่มสำหรับใส่สินค้ากระป๋องหรือขวด

ตู้จำหน่ายสินค้าแบบบานกระจก
(Glass Front)

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบบานกระจก​สำหรับใส่สินค้าได้หลากหลายประเภทและมองเห็นสินค้าที่จะเลือกซื้อ

ตู้จำหน่ายสินค้าประเภท
ถ้วยแบบร้อนเย็น (Hot & Cold Cup)

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับใส่เครื่องดื่มผสม
มีกลไกในการเติมน้ำร้อนและน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ
อาทิ กาแฟ ชา ช็อคโกแลต เป็นต้น

ตู้จำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
(Cup Noodle)

มีระบบเติมน้ำร้อนสำหรับปรุงให้เป็นอาหารสำเร็จรูป
เมื่อกดสินค้าแล้ว สามารถนำมาเติมน้ำร้อนได้ทันที

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา
Can & Bottle Refurbished
J-Model Original (Refurbished)
Can & Bottle DP43
Smart Vending DP43
Hot & Cold Cup 80QR
APEX-80QR
Hot & Cold Cup Hot Coffee-Bean Cup
JBC 3D

ทางเลือกช่องทางการชำระเงิน

Rabbit Card

ชำระเงิน

เช็คยอดเงินคงเหลือ

เติมเงินเข้าบัตร

One Card Solution

ใช้เป็นบัตรสวัสดิการ เพื่อซื้อหรือเบิกสินค้า ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ใช้งานกับ RFID
ได้ทุกประเภท
(Proximity, Mifare)

ดูรายงานยอดการใช้งาน
ได้แบบ Realtime

Generate Report
เป็นไฟล์ Excel

กำหนดระดับขั้นของสิทธิ์ได้
เช่น พนักงานปกติ
หรือผู้บริหารระดับ VIP

กำหนดช่วงเวลาใช้งานได้

ใช้งานได้หลายรูปแบบ
ทั้งเป็น Budget หรือจำนวน
สินค้าต่อวัน หรือต่อเดือน

ตัวอย่างพื้นที่ติดตั้ง​