ธุรกิจให้บริการพื้นที่โฆษณา
SVT ให้บริการพื้นที่โฆษณาทั้งในรูปแบบการโฆษณาโดยการติดสติ๊กเกอร์บนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Sticker Wrap) และการโฆษณาผ่านจอทัชสกรีน (Digital Advertise) ที่สามารถแสดงได้ทั้ง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (VDO) โดยคิดค่าบริการตามจำนวนเครื่อง สถานที่ติดตั้ง ระยะเวลาการใช้บริการ รวมทั้งพิจารณาถึงปริมาณความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่การวางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ​

สนใจลงโฆษณา​

ไม่จำกัดรูปแบบ กระจายหลายพื้นที่ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในสไตล์ที่แตกต่าง สิ่งที่จะได้รับ​

ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ​
เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำ​
สร้าง Conversion Rate ได้ง่าย​
ระบบจัดการ และติดตามผลข้อมูล การโฆษณา​

ตัวอย่างโฆษณา