เกี่ยวกับ SVT

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (“Vending Machine”) โดยให้บริการติดตั้งและบริหารจัดการสินค้าที่วางขายผ่านเครื่อง Vending อีกทั้งยังเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบครบวงจร SVT เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี และเพื่อการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ขยายสาขาการให้บริการ และมีศูนย์กระจายสินค้ามากถึง 11 สาขา ครอบคลุม 26 จังหวัดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงการตั้งโรงงาน (Refurbishment) และทีม R&D ที่สามารถปรับปรุงสภาพ ประกอบใหม่ ที่เป็นหนึ่งในผู้นำระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เครื่องและจำหน่ายสินค้าได้อย่างหลายหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 700 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มโชควัฒนา ในปี พ.ศ. 2518 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซันคัลเล่อร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเครื่องเขียน และตัวแทนจำหน่าย ฟิล์มสี เครื่องเสียง โทรทัศน์ และวิดีโอ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (“Vending Machine”) จากบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งปัจจุบัน ICC มีการถือครองหุ้นของ บริษัทฯ ในอัตรา 8.25% ซึ่งจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของฝ่ายบริหาร ส่งผลทำให้ธุรกิจ Vending Machine เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้บริหารจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ Vending Machine ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน ณ ขณะนั้นเท่ากับ 100 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 พร้อมได้เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64

ด้วยความมุ่งมั่นอันจะสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 20 ปี
นับตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่าน Vending Machine ทางฝ่ายบริหาร ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการขยายศูนย์กระจายสินค้า และสาขาการให้บริการแก่ธุรกิจ Vending Machine ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 11 สาขา และเปิดดำเนินการโรงงาน 1 แห่ง เพื่อปรับปรุงสภาพ ประกอบใหม่ (Refurbishment) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 700 ล้านบาท

ทำไมต้องเลือกเรา?

เป็นผู้นำอันดับ 1 ของธุรกิจการให้บริการผ่านเครื่อง จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย

บริการหลังการขาย
มีเครื่องบริการหลากหลายประเภท
ให้คำปรึกษาพัฒนาระบบ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง
การรับประกันเครื่อง