Set: SVT 4.26 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.08 (1.91%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,609,484
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
49,960,146
วันก่อนหน้า
4.18
ราคาเปิด
4.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.18 - 4.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.80 - 7.45
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พ.ค. 2565 16:38
© ShareInvestor