Set: SVT 4.06 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.06 (1.50%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,916,071
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
32,225,384
วันก่อนหน้า
4.00
ราคาเปิด
4.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.96 - 4.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.80 - 7.45
ปรับปรุงเมื่อ: 16 ส.ค. 2565 14:00
© ShareInvestor