SVT ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

24 ธ.ค. 2564

“ภาพบรรยากาศ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน”คณะผู้บริหารและพนักงาน นำโดย คุณเวทิต โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหาร และ คุณพิศณุ โชควัฒนา รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการผลิต ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชน และพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงาน Refurbished ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564