สนับสนุนตู้เครื่องดื่มกาแฟสด @ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

09 มิ.ย. 2564

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพิศณุ โชควัฒนา รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต และคุณคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้เข้ามอบตู้เครื่องดื่มกาแฟสด SUN Vending เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานและร่วมเป็นกำลังใจให้แด่ทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขของสำนักอนามัย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน2564 โดยมี พญ.อลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ และพญ.ณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ