SUN Vending ร่วมแบ่งปัน สู้ภัย COVID-19

17 มิ.ย. 2564

“SUN Vending ร่วมแบ่งปัน สู้ภัย COVID-19” บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพิศณุ โชควัฒนา รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต และคุณคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณสมบัติ ภาณุพัฒนา ที่ปรึกษาการตลาด ได้เข้ามอบน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด แด่ผู้ที่ต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564