IT Software Support - 2 ตำแหน่ง

04 ก.ค. 2565

สถานที่ทำงาน

สำนักงานประเวศ

Job Function

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของงาน

ทดสอบ ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเบื้องต้น ฝึกอบรมผู้ใช้งาน และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ : ไม่ระบุ
  2. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ธรุกิจ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ
  4. ใช้ ms-office, excel สูตรต่าง ๆ ได้ คล่อง
  5. มีความรู้เรื่อง Data base, SQL, Oracle
  6. เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
  7. สามารถขับรถยนต์ได้

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

ที่ทำงาน

โครงการ h-cape ประเวศ 2/30 สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

สมัครงาน

Follow us Job SUN Vending